215 datasets gevonden

Filter Resultaten
 • Leveringspunten

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Informatie over de actieve, inactieve en geactiveerde leveringspunten gas en elektriciteit, uitgesplitst volgens het professioneel of...
 • Marktaandeel

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Informatie over de marktaandelen van de leveranciers die houder zijn van een leveringsvergunning voor energie die geldig is in het Brussels...
 • Deactiveringen

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Informatie over het aantal deactiveringen uitgevoerd door de distributienetbeheerder (“DNB” of “Sibelga”). Blad “deactiveringen” - De...
 • Sociaal, regionaal cliënteel

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Informatie over het aantal klanten van wie het verbruik wordt gefactureerd door de distributienetbeheerder (“DNB” of “Sibelga”). Het maandelijks...
 • Begraafplaatsen

  Op het einde van de 18de eeuw werd de begraafplaats van Sint-Gillis van de Parvis naar de huidige rue Gisbert Combaz overgebracht. De toename van de bevolking heeft er al snel...
 • Hotels prestaties

  Données retranscrivant la performance mensuelle du secteur hôtelier en région bruxelloise
 • Brusselse hotels ytd gegevens & benchmark

  Cumulative hotel data (year to date)
 • Militaire grafstenen

  Op 25 november 1915, midden in de Eerste Wereldoorlog, besloot de gemeenteraad van Sint-Gillis om op de gemeentelijke begraafplaats een ruimte te creëren die voorbehouden was...
 • Transparentie

  Overeenkomstig de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en de voordelen van de bezoldigingen en de voordelen van de Brusselse...
 • Zittingen van de gemeenteraad

  In het kader van de transparantie van de administratie geeft de gemeente Sint-Gillis toegang tot de gegevens met betrekking tot de vergaderingen van de gemeenteraad. Via deze...
 • Gemeenschappelijke infrastructuren

  Deze dataset bevat alle datasets van de gemeentelijke infrastructuur van Sint-Gillis. Deze omvatten hun contacten en geografische coördinaten. De gemeentelijke administratie en...
 • Publieke multimediaruimte

  De digitale openbare ruimte van Sint-Gillis wordt vertegenwoordigd door het "Atelier du Web" in de Fortstraat. Deze set gegevens omvat het adres en de contactgegevens van de...
 • Gemeenteraad

  Deze dataset geeft een overzicht van de 35 leden van de gemeenteraad, waaronder de burgemeester en 9 wethouders. Dit omvat ook het jaar van de eerste installatie en de partij...
 • Sportgebouwen

  Het gemeenschappelijk zwembad Victor Boin, dat in 1905 werd geopend, beschikt over een zwembad van 33m/13m omringd door individuele cabines, hydrotherapievoorzieningen die uniek...
 • Kinderdagverblijven

  Sint-Gillis beschikt over 12 kinderopvangfaciliteiten voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Het gaat onder meer om 9 gemeentelijke infrastructuren die door de Ene zijn goedgekeurd en...
 • Bibliotheken

  De gemeente Sint-Gillis heeft 2 bibliotheken op haar grondgebied; een Franstalige en een Nederlandstalige die elk verschillende diensten en activiteiten aan de burgers...
 • Markten

  De gemeente Sint-Gillis leeft op het ritme van verschillende wekelijkse markten verspreid over het grondgebied van de gemeente. De markten van Midi, Parvis, Place Van Meenen en...
 • Scholen

  De gemeente Sint-Gillis organiseert het gewone basisonderwijs, het geïndividualiseerd basisonderwijs van het type 8, het secundair onderwijs en het onderwijs voor sociale...
 • Vermogensbegrenzers

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Informatie over het aantal vermogensbegrenzers (actief, ingeschakeld, uitgeschakeld en in vervanging), uitgesplitst volgens het vermogen van de...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).