Transparantie

De omzendbrief van 18/09/2018 over de toepassing van artikel 11 van de nieuwe gezamelijke Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen verklaart dat de instellingen van openbare nut elk jaar moeten rapporteren over :

  • De competenties, organisatie en werking van de administratieve overheid
  • Een inventaris van de toegewezen overheidsopdrachten in de loop van het vorige jaar, met vermelding van de opdrachtnemer en het bedrag ervan
  • Een inventaris van de toegekende subsidies in de loop van het vorige jaar, met vermelding van de begunstigde, het voorwerp van de subsidie en het bedrag ervan;
  • De oproepen tot kandidaten en de wervings-, bevorderings- of vervangingsvoorwaarden van alle vacatures die ze willen invullen

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Thema Overheid en publieke sector
Thema Inspire Nutsdiensten en overheidsdiensten
Metadata taal
Licentie Brussels OpenData License
Organisatie Gewestelijk agentschap voor netheid, Net Brussel
Contactpersoon Pierre Hotyat
Email Pierre Hotyat
Metadata creatie datum 2020-01-08
Laatste wijziging 2020-01-08
Ruimtelijke bedekking

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.