Deactiveringen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Informatie over het aantal deactiveringen uitgevoerd door de distributienetbeheerder (“DNB” of “Sibelga”).

Blad “deactiveringen” - De deactiveringen worden gekenmerkt door de overgang van de status van een leveringspunt van actief naar inactief. Ze omvatten vijf procedures:

 • De “afsluitingen op bevel van de vrederechter” (waarvan het aantal is vermeld op blad 2, in tegenstelling tot de andere soorten deactiveringen);
 • De "Moza" die eindigen met een afsluiting: dit is een procedure die wordt opgestart door de leverancier om een leveringspunt af te sluiten wanneer zijn klant het leveringspunt verlaat en hij geen aanvraag voor een leveringscontract heeft ontvangen van een eventuele nieuwe bewoner;
 • De "End of contract": dit is een deactivering uitgevoerd op vraag van de leverancier wanneer het energiecontract dat hem aan de klant bindt, afloopt;
 • De "Move out" : dit is een deactivering van de elektriciteits-/gasaansluiting op aanvraag van de marktactoren;
 • De “drop” scenario’s: een afsluiting na betalingsachterstand van een professionele klant.

Blad "Vrederechter” - De deactiveringen die op bevel van de vrederechter worden uitgevoerd na een aanvraag tot ontbinding van het energiecontract bij de vrederechter. De aanvraag wordt ingediend door de leverancier wanneer hij vaststel dat de klant de facturen niet betaalt. Bij de afsluitingen wordt vermeld of de klant al of niet van de winterstop heeft genoten. We onderscheiden bijgevolg:

 • De "afsluitingen op bevel van de vrederechter" die worden uitgevoerd buiten de periode van de winterstop, tussen 1 april en 30 september.
 • De "afsluitingen op bevel van de vrederechter" die betrekking hebben op de klanten die van de periode van de winterstop hebben genoten. Aangezien de afsluitingen, hoewel ze werden bevolen, niet kunnen worden uitgevoerd tijdens de winterperiode, worden deze klanten tijdens die periode bevoorraad door Sibelga en worden ze “winterklanten” genoemd. Hun energie wordt dus effectief afgesloten vanaf 1 april;

De afsluitingen op bevel van de vrederechter zijn vermeld in het vorige blad.

Blad "VZC" - Het verbruik buiten contract heeft betrekking op de leveringspunten die een verbruik registreren hoewel ze als inactief zijn geregistreerd bij Sibelga. De DNB verzegelt dan het toegangspunt als het verbruik niet is gedekt door een energiecontract. Het leveringspunt werd als inactief beschouwd en wordt, na tussenkomst van de DNB, effectief inactief.

Het meegedeelde aantal is een momentopname van de laatste dag van de maand.

De gegevens worden geleverd door Sibelga. De meegedeelde gegevens kunnen van rapport tot rapport verschillen. Dat is het gevolg van het rectificatieproces uitgevoerd door de actoren van de energiesector om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Thema Energie
Thema Inspire
  Metadata taal
  Licentie Brussels OpenData License
  Organisatie De Brusselse regulator voor energie
  Contactpersoon
  Email
  Metadata creatie datum 2017-11-29
  Laatste wijziging 2018-05-08
  Ruimtelijke bedekking

  Dataset extent

  Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.