Vermogensbegrenzers

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Informatie over het aantal vermogensbegrenzers (actief, ingeschakeld, uitgeschakeld en in vervanging), uitgesplitst volgens het vermogen van de begrenzer en het type bescherming.

De vermogensbegrenzer maakt het mogelijk het elektriciteitsverbruik te beperken volgens 3 vermogensniveaus:

 • 1380 watt (6 ampère): Dit zijn de oude vermogensbegrenzers die werden geplaatst voor de goedkeuring van de wijzigingsordonnantie van 2011 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. De gezinnen kunnen een verhoging vragen tot 10 ampère.
 • 2300 watt (10 ampère): Dit zijn de vermogensbegrenzers die werden geplaatst in geval van onbetaalde facturen en op aanvraag van de commerciële leverancier.
 • 4600 watt: Dit is een voorbeeld van een aanvraag tot verhoging van het vermogen van een begrenzer via het OCMW. De wijzigingsordonnantie van 23 juli 2018 voorziet deze maatregel niet meer. Hij werd vervangen door de verwijdering van de begrenzer..

Bij drie categorieën huishoudelijke klanten kan een vermogensbegrenzer worden geplaatst:

 • De beschermde klanten: Het statuut van beschermde klant is een systeem dat werd ingevoerd voor de huishoudelijke klanten die het moeilijk hebben om hun energiefactuur te betalen. Dankzij deze bescherming kunnen gezinnen met betalingsmoeilijkheden de door hun leverancier gevraagde afsluiting vermijden. Bovendien genieten ze tijdens de duur van de bescherming van een goedkopere energieprijs, die het specifiek sociaal tarief wordt genoemd. Dit tarief is lager dan de tarieven die door de commerciële leveranciers worden toegepast.

 • De winterklanten: De afsluiting van een huishoudelijke klant, met toelating van de vrederechter, mag niet worden uitgevoerd tussen 1 oktober en 31 maart. Als een commerciële leverancier of de noodleverancier tijdens deze periode de gerechtelijke ontbinding van het contract verkrijgt, moet Sibelga dus de continuïteit van de levering tegen het specifiek sociaal tarief garanderen tot 31 maart, het einde van de winterstop. Deze klanten worden bij de “beschermde klanten” gerekend.

 • De niet-beschermde klanten: In tegenstelling tot de twee voornoemde categorieën, zijn ze niet beschermd tegen afsluiting.

Er zijn 4 soorten labels: - Het label "actief" betreft de leveringspunten die over een vermogensbegrenzer in werking beschikken op de laatste dag van de maand.

 • De labels "ingeschakeld" en "uitgeschakeld": Een vermogensbegrenzer wordt als "ingeschakeld" beschouwd als hij in werking (actief) is op het leveringspunt terwijl er voor de voorgaande periode geen begrenzer in werking (actief) was op datzelfde leveringspunt. Omgekeerd wordt een vermogensbegrenzer als "uitgeschakeld" beschouwd als hij niet meer in werking (actief) is op het leveringspunt terwijl er voor de voorgaande periode een begrenzer in werking (actief) was op datzelfde leveringspunt..

 • Het label “vervanging van…" moet tegelijk met het veld “vermogensbegrenzer” worden gelezen. Zo is een begrenzer met een vermogen van 1,38 kVA in het veld "vervanging van …" vervangen door een vermogensbegrenzer van 2,3 kVA of 4,6 kVA zoals aangegeven in het veld "vermogensbegrenzer”.

Voor het label "actief" wordt een momentopname genomen op de laatste dag van de maand. Voor de labels "ingeschakeld", "uitgeschakeld" en "vervanging van…" worden de bewegingen over een periode van de eerste tot de laatste dag van de betrokken maand in aanmerking genomen.

De gegevens worden geleverd door Sibelga. De meegedeelde gegevens kunnen van rapport tot rapport verschillen. Dat is het gevolg van het rectificatieproces uitgevoerd door de actoren van de energiesector om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Thema Energie
Thema Inspire
  Metadata taal
  Licentie Brussels OpenData License
  Organisatie De Brusselse regulator voor energie
  Contactpersoon
  Email
  Metadata creatie datum 2017-11-29
  Laatste wijziging 2018-04-20
  Ruimtelijke bedekking

  Dataset extent

  Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.