Groenzone

Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de entiteit « Green Block » (of groenzone) identificeert de delen van het grondgebied ingenomen door groenstroken die dienen tot ontspanning (beplant met gras, bomen, eventueel bloemen, sierbomen en sierstruiken, en vaak versierd met waterpartijen en paden).

De groenzones werden getekend op basis van diverse plannen (fotogrammetrische opmetingen, NGI-kaarten, kaarten van de gemeenten...).

Zij hebben een uiteenlopende nauwkeurigheid omdat ze uit verschillende bronnen afkomstig zijn.

De entiteit « Green Block » (of groenzone) wordt voorgesteld door drie verschillende types:

  • GB-A: grasstroken (bepaalde met gras of bomen beplante middenbermen);
  • GB-B: de parken (de waterpartijen in deze parken zijn niet uitgesloten);
  • GB-F: bossen of wouden (delen van het Zoniënwoud die in het Brussels Gewest gelegen zijn).

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Thema Regio's en steden
Thema Inspire Bodemgebruik
Metadata taal Nederlands
Licentie Brussels OpenData License
Organisatie CIBG
Contactpersoon CIRB
Email CIRB
Metadata creatie datum 2015-03-30
Laatste wijziging
Ruimtelijke bedekking

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.