Huizenblok

Brussels Hoofstedelijk Gewest: Een huizenblok staat voor een deel van het gemeentelijk grondgebied waarvan de zijden begrensd worden door straatzijden en/of gemeentegrenzen.

De omtrekken van de voetpaden (stoepen) zijn niet in de huizenblokken inbegrepen. Rotondes en middenbermen zijn geen huizenblokken. De huizenblokken komen niet alleen overeen met de bebouwde stadszones, maar ook met braakliggende zones, bouwgronden, zones voorbehouden aan spoorweg en metro, groene ruimten en waterpartijen, galerijen.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Thema Regio's en steden
Thema Inspire Bodemgebruik
Metadata taal Nederlands
Licentie Brussels OpenData License
Organisatie CIBG
Contactpersoon CIRB
Email CIRB
Metadata creatie datum 2015-03-30
Laatste wijziging
Ruimtelijke bedekking

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.