Inventaris van de overheidsopdrachten Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Inventaris van de overheidsopdrachten, met vermelding van de opdrachtnemer en van het vastgelegde bedrag.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Thema
 • Economie en financiën
 • Overheid en publieke sector
 • Regio's en steden
Thema Inspire
  Metadata taal Frans
  Licentie Creative Commons 0 (CC-0)
  Organisatie Brussel Gewestelijke Coördinatie
  Contactpersoon Service public régional de Bruxelles
  Email Service public régional de Bruxelles
  Metadata creatie datum 2020-01-31
  Laatste wijziging 2020-01-31
  Ruimtelijke bedekking

  Dataset extent

  Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.