Bevolking

Het BISA verzamelt en produceert tal van statistische gegevens die een cijfermatig beeld schetsen van de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: totale bevolking, structuur van de bevolking per leeftijdscategorie, geslacht of nationaliteit, structuur van de huishoudens, loop van de bevolking, bevolkingsprojecties.

Raadpleeg ook de site van de Wijkmonitoring die informatie geeft over een reeks indicatoren in de 145 wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ➜ https://wijkmonitoring.brussels/

Data en bronnen

Gender mainstreaming

Categorie van de dataset Genderstatistieken
Karakteristieken van de gegeven Gegevens uitgesplitst naar geslach

Extra Informatie

Veld Waarde
Thema Bevolking en samenleving
Thema Inspire Spreiding van de bevolking — demografie
Metadata taal
Licentie Brussels OpenData License
Organisatie BISA
Contactpersoon IBSA-BISA
Email IBSA-BISA
Metadata creatie datum 2016-10-26
Laatste wijziging
Ruimtelijke bedekking

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.