10 datasets gevonden

Inspire themes: Administratieve eenheden

Filter Resultaten
 • subsidies 2017-2019 perspective.brussels

  subsidies uitgereikt door perspective.brussels voor de periode 2017 tot en met 2019
 • Subsidies Kadaster / Inventaire des subsides

  Deze dataset heeft geen beschrijving

 • 04_Logement

  Gestandaardiseerde en geolokaliseerbare informatie verzameld door de dienst Sociaal Brussel over alle publieke en private organisaties/entiteiten die actief zijn binnen de...
 • 03_Hulp aan thuislozen

  Gestandaardiseerde en geolokaliseerbare informatie verzameld door de dienst Sociaal Brussel over alle publieke en private organisaties/entiteiten die hulp of zorg bieden aan...
 • 02_Hulp aan kansarmen

  Gestandaardiseerde en geolokaliseerbare informatie verzameld door de dienst Sociaal Brussel over alle publieke en private organisaties/entiteiten die hulp of zorg bieden aan...
 • Activiteitenverslag

  Het activiteitenverslag is een verslag die de Archiefdienst jaarlijks bezorgt aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Overeenkomstig aan artikel 9 van de Ordonnantie...
 • Brussels Gewest

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : België is een Federale Staat die uit drie gewesten bestaat: Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Gewest.
 • Politiezone

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grondgebied van het Brussels Gewest is opgedeeld in zes politiezones, waarin telkens verschillende gemeenten samengebracht zijn.
 • Gemeente

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de gemeente is de kleinste administratieve indeling van het grondgebied van het federale België. Het Brussels Gewest bestaat uit negentien...
 • Gemeentelijke postzone

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de gemeentepostzone stemt met het snijden van de postzones in functie van de gemeentegrenzen overeen. Dit snijden wordt door CIRB op basis van...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).