16 datasets gevonden

Organisaties: BISA

Filter Resultaten
 • Bevolking

  Het BISA verzamelt en produceert tal van statistische gegevens die een cijfermatig beeld schetsen van de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: totale bevolking,...
 • Inkomens en uitgaven van de huishoudens

  De levensstandaard van de huishoudens kan worden benaderd vanuit het standpunt van hun inkomen of hun uitgaven. Op die manier kan de koopkracht van de bevolking worden gemeten...
 • Bestaansonzekerheid en sociale bijstand

  In Brussel, net als in de rest van België, wonen veel mensen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Onder bepaalde voorwaarden hebben zij recht op maatschappelijke...
 • Gezondheid

  Hoewel gezondheid onder de bevoegdheid van de gemeenschappen valt, maakt het BISA hier toch een analyse van (aanbod van gezondheidsdiensten, levensverwachting enz.) door...
 • Jonge kinderen

  Hoewel kinderopvang tot de bevoegdheden van de gemeenschappen behoort, is dit thema zeer belangrijk voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De sterke demografische ontwikkeling...
 • Onderwijs

  Onderwijs is een Gemeenschapsbevoegdheid. Het BISA maakt statistieken die de gegevens van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap combineren : schoolbevolking, aantal...
 • Arbeidsmarkt

  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een groot deel van de bevolking actief of op arbeidsleeftijd; het Gewest trekt eveneens veel werknemers aan die in de twee andere...
 • Economie

  U vindt een beeld van de economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in cijfers: bedrijvendemografie, omzetcijfers, toegevoegde waarde, investeringen en export....
 • Onderzoek en technologie

  Dit thema omvat Brusselse statistische gegevens die zowel betrekking hebben op de uitgaven inzake O&O als op het personeel dat in dit domein werkt. De statistieken inzake...
 • Overheidsfinanciën

  De begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een indicator van de middelen waarover de Brusselse regering beschikt om haar beleid uit te voeren. U vindt een overzicht...
 • Ruimtelijke ordening en vastgoed

  Dit thema biedt zeer uitgebreide informatie over de bodembezetting, de kenmerken van de bestaande bebouwde oppervlakte en de verkoop van vastgoed. Raadpleeg ook de site van de...
 • Milieu en energie

  De verzamelde gegevens hebben betrekking op het klimaat, de luchtkwaliteit, de consumptie en de kwaliteit van water, ophalingen van afval, groene ruimtes, biodiversiteit,...
 • Mobiliteit en vervoer

  De statistieken die door het IBSA verzameld werden hebben betrekking op het wegverkeer, zachte mobiliteit, collectief en gedeeld vervoer, vervoer van goederen,...
 • Veiligheid

  Het BISA verzamelt de Brusselse statistieken over de veiligheid van de burger in het dagelijkse leven: verkeersveiligheid, interventies van de Dienst voor Brandbestrijding en...
 • Toerisme en cultuur

  De toeristische statistieken betreffen overnachtingen van personen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbleven hebben. Voor het culturele aspect vindt u statistieken...
 • Verkiezingen

  Het BISA verzamelt de resultaten van de verschillende verkiezingen die gehouden worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U vindt de resultaten van de regionale,...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).