7 datasets gevonden

Organisaties: CIBG Inspire themes: Vervoersnetwerken

Filter Resultaten
 • Straatknooppunt

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de entiteit « Rail Type » stelt het tracé voor van de spoor- of tramlijnen. Het onderscheid tussen spoor- en tramlijn wordt weergegeven in de...
 • Straatoppervlak

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het straatoppervlak komt overeen met een opdeling van de openbare weg in elementaire oppervlakken, die stukken straat vormen.
 • Hoofdlijn van de stukken van straat

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : dit entiteit stemt met de hoofdlijnen van de stukken van straat overeen
 • Straatknooppunt

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : een straatknooppunt staat voor een verzameling van punten op de uiteinden van de assen van het wegennet (« straatas»). Het komt overeen met een...
 • Spoorweg Zone

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de entiteit « Rail Block » (spoorwegzone) is dat deel van het grondgebied dat ingenomen wordt door de spoorweg. Het betreft oppervlakken en geen...
 • Stoep

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: De entiteit « Side Walk » (of stoep) stelt de afbakening voor van de wegranden. Deze zones(veelhoeken) bestrijken de verhoogde gedeelten van het...
 • Metrozone

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de entiteit « Tube Block » (of metrozone) identificeert de delen van het grondgebied die ingenomen worden door de tunnels en de bovengrondse...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).