32 datasets gevonden

Organisaties: CIBG

Filter Resultaten
 • Hotspots wifi.brussels

  wifi.brussels is een gratis wifinetwerk dat in bepaalde zones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikbaar is. Info : www.wifi.brussels
 • Subsidies

  Subsidies uitgereikt door CIBG
 • Dossiers Nova en geopackage

  le fichier contient sous format geopackage, les données identiques au WFS sprbview. Ca permet en cas de volonté de traitement du jeu de données d’avoir les données en local et...
 • Happy Ears

  Data verzameld aan de hand van geluidsmeters die werden geïnstalleerd in het kader van de Brusselse ordonnantie HappyEars....
 • Nova : Zicht op UTG (technische en geografische eenheid)

  Zicht op UTG (technische en geografische eenheid) voor MV
 • Nova : Bouwvergunningen View

  Ruimtelijke weergave van bouwvergunningen in het Brussels Gewest
 • Gebouwen 3D

  3D-modellen van gebouwen
 • Adrespunt

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : een adrespunt is de grafische weergave van één of meer huisnummers die binnen gebouwen of percelen geplaatst zijn.
 • Hoogtepunten

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de entiteit BH03 vertegenwoordigt punten van hoogte die aan de bodem door luchtfotogrammetrie worden opgemerkt, grootschalig. Deze punten...
 • Huizenblok

  Brussels Hoofstedelijk Gewest: Een huizenblok staat voor een deel van het gemeentelijk grondgebied waarvan de zijden begrensd worden door straatzijden en/of gemeentegrenzen. De...
 • Gebouw

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : een gebouw staat voor elke fysieke constructie bestaande uit vaste buitenmuren, bedekt met een dak, voor altijd bevestigd op een terrein, en...
 • Kadastrale percelen

  Brussel-Hoofdstad Gewest : kadastrale percelen van het Brussels Gewest
 • Monitoringwijk

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de statistische sectoren worden gegroepeerd om de monitoringwijken te vormen. De wijkmonitoring is een observatiemiddel dat het mogelijk maakt...
 • Straatknooppunt

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de entiteit « Rail Type » stelt het tracé voor van de spoor- of tramlijnen. Het onderscheid tussen spoor- en tramlijn wordt weergegeven in de...
 • Groenzone

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de entiteit « Green Block » (of groenzone) identificeert de delen van het grondgebied ingenomen door groenstroken die dienen tot ontspanning...
 • Openbare Weg

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de PW-entiteit stemt met de officiële database van verwijzing van benaming en codificatie van de openbare wegen gelegen overeen op het...
 • Brussels Gebouwen - 3DTiles

  3D Tiles are an open specification for streaming massive heterogeneous 3D geospatial datasets.
 • Brussels Gewest

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : België is een Federale Staat die uit drie gewesten bestaat: Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Gewest.
 • Statistische sector

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: De statistische sector staat voor een groep adressen, die op gemeentelijk vlak door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) vastgelegd...
 • Straatoppervlak

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het straatoppervlak komt overeen met een opdeling van de openbare weg in elementaire oppervlakken, die stukken straat vormen.
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).