24 datasets gevonden

Organisaties: CIBG Formats: GeoJSON

Filter Resultaten
 • Hotspots wifi.brussels

  wifi.brussels is een gratis wifinetwerk dat in bepaalde zones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikbaar is. Info : www.wifi.brussels
 • Dossiers Nova en geopackage

  le fichier contient sous format geopackage, les données identiques au WFS sprbview. Ca permet en cas de volonté de traitement du jeu de données d’avoir les données en local et...
 • Nova : Zicht op UTG (technische en geografische eenheid)

  Zicht op UTG (technische en geografische eenheid) voor MV
 • Nova : Bouwvergunningen View

  Ruimtelijke weergave van bouwvergunningen in het Brussels Gewest
 • Adrespunt

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : een adrespunt is de grafische weergave van één of meer huisnummers die binnen gebouwen of percelen geplaatst zijn.
 • Huizenblok

  Brussels Hoofstedelijk Gewest: Een huizenblok staat voor een deel van het gemeentelijk grondgebied waarvan de zijden begrensd worden door straatzijden en/of gemeentegrenzen. De...
 • Gebouw

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : een gebouw staat voor elke fysieke constructie bestaande uit vaste buitenmuren, bedekt met een dak, voor altijd bevestigd op een terrein, en...
 • Kadastrale percelen

  Brussel-Hoofdstad Gewest : kadastrale percelen van het Brussels Gewest
 • Monitoringwijk

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de statistische sectoren worden gegroepeerd om de monitoringwijken te vormen. De wijkmonitoring is een observatiemiddel dat het mogelijk maakt...
 • Straatknooppunt

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de entiteit « Rail Type » stelt het tracé voor van de spoor- of tramlijnen. Het onderscheid tussen spoor- en tramlijn wordt weergegeven in de...
 • Groenzone

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de entiteit « Green Block » (of groenzone) identificeert de delen van het grondgebied ingenomen door groenstroken die dienen tot ontspanning...
 • Brussels Gewest

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : België is een Federale Staat die uit drie gewesten bestaat: Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Gewest.
 • Statistische sector

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: De statistische sector staat voor een groep adressen, die op gemeentelijk vlak door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) vastgelegd...
 • Straatoppervlak

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het straatoppervlak komt overeen met een opdeling van de openbare weg in elementaire oppervlakken, die stukken straat vormen.
 • Politiezone

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grondgebied van het Brussels Gewest is opgedeeld in zes politiezones, waarin telkens verschillende gemeenten samengebracht zijn.
 • Gemeente

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de gemeente is de kleinste administratieve indeling van het grondgebied van het federale België. Het Brussels Gewest bestaat uit negentien...
 • Waterzone

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de entiteit « Water Block » (of waterzone) lokaliseert en identificeert de verschillende waterlichamen die aanwezig zijn op het grondgebied van...
 • Hoofdlijn van de stukken van straat

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : dit entiteit stemt met de hoofdlijnen van de stukken van straat overeen
 • Straatzijden

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De straatzijden bevinden zich langs de openbare wegen. De entiteit « Street Side » (of straatzijde) wordt weergegeven met een lijn en een...
 • Gemeentelijke postzone

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de gemeentepostzone stemt met het snijden van de postzones in functie van de gemeentegrenzen overeen. Dit snijden wordt door CIRB op basis van...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).