260 datasets gevonden

Filter Resultaten
 • Chemische en fysisch-chemische kwaliteitsmonitoring van de oppervlaktewateren

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : lokalisatie van de verschillende meetstations voor de kwaliteitsmonitoring van de oppervlaktewateren in het kader van Kaderrichtlijn- en...
 • Grondwaterlichamen

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : gegevens over het geheel van de 5 grondwaterlichamen in het Brussels Gewest, afgebakend in kader van de Kaderrichtlijn- en Ordonnantie Water :...
 • Natura 2000 habitats

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : habitats gerangschikt volgens hun EU-code, in de Natura 2000 gebieden. Info over de code van het station en een beknopte beschrijving van het...
 • Netwerkmonitoring van het geluid

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : lokalisatie van de verschillende meetstations geluidsniveaus, beheerd door Leefmilieu Brussel (BIM). De meetstations zijn gewijd aan...
 • Beschermingszone 1 van winningen - waterwinningsputten

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : lokalisatie van de winningsputten voor drinkwaterwinning in Brussel uitgebaat door VIVAQUA. Gerangschikt als beschermingszone 1 van winningen...
 • Monitoring van de luchtkwaliteit

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: lokalisatie van de verschillende meetstations voor de luchtkwaliteitsmonitoring. Stations van telemetrisch, niet-telemetrisch (bemonstering met...
 • Beschermingszone 1 van winningen - drainage galerij

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Lokalisatie van de drainage galerij voor drinkwaterwinning in Brussel uitgebaat door VIVAQUA. Bevat de naam van elk drainage galerij gedeelte....
 • Oppervlaktewaterlichamen

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : gegevens over het geheel van de 3 oppervlaktewaterlichamen in het Brussels Gewest, afgebakend in kader van de Kaderrichtlijn- en Ordonnantie...
 • Natura 2000 gebieden

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : stations gerangschikt volgens code, in de Natura 2000 gebieden. Info over het type en de naam van de zone, het type en de naam van het station.
 • Seveso sites

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: deze richtlijn heeft als onderwerp de preventie van de belangrijkste ongevallen die gevaarlijke stoffen impliceren en de beperking van hun...
 • Beschermingszones 2 en 3 van winningen

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : lokalisatie van de beschermingszones 2 en 3 rondom winningen (i.e. waterwinningsputten en drainage galerij) in het Brussels Hoofdstedelijk...
 • Natuur- en bosreservaten

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : gegevens over de natuur- en bosreservaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Officiële naam van de reservaten; datum van het...
 • Waterzuiveringsstations

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : lokalisatie van de twee waterzuiveringsstations die het afvalwater en het regenwater zuiveren. Het waterzuiveringsstation Brussel-Noord...
 • Beschermde gebieden op Europees niveau

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : zones in het Brussels gewest die een Europees beschermingsstatuut genieten op basis van de volgende richtlijnen :...
 • Deelstroomgebieden

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de stroomgebieden (of deelstroomgebieden) in het Brussels Gewest en zijn omgeving
 • Gebieden van beperking van vliegtuiggeluid

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : localisatie van de drie gebieden van de beperking van het vliegtuiggeluid bepaald door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van...
 • Beschermingsgebieden in het Zoniënwoud

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : beschermingsgebieden in het Brusselse deel van het Zoniënwoud : kwetsbare aanplantingen of regeneratiepercelen, toevluchtsgebieden voor fauna,...
 • Hydrografisch netwerk

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : typologie en codificatie van het geheel van de Blauwe Eenheidsvoorwerpen (OBU) - waterlopen, kanaal en vijvers - in het Brussels Gewest. Bevat...
 • Monitoring van de kwaliteit van de viswateren

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : lokalisatie van de verschillende meetstations voor de kwaliteitsmonitoring van de viswateren (karperachtige), conform aan het besluit van 18...
 • Metrozone

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de entiteit « Tube Block » (of metrozone) identificeert de delen van het grondgebied die ingenomen worden door de tunnels en de bovengrondse...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).