79 datasets gevonden

Formats: CSV

Filter Resultaten
 • Hotels prestaties

  Données retranscrivant la performance mensuelle du secteur hôtelier en région bruxelloise
 • Speelpleinen

  Op het grondgebied van Sint-Gillis zijn verschillende speelpleinen vrij toegankelijk. Die zijn in een lijst opgenomen. Ook de types en aantallen op deze locaties beschikbare...
 • Cultuur- en sportverenigingen.

  De gemeente Sint-Gillis subsidieert tal van cultuur- en sportverenigingen op haar grondgebied. Deze dataset bevat een lijst van 23 door de gemeente ondersteunde verenigingen....
 • Digitale openbare ruimte

  De Digitale openbare ruimte (DOR) van Sint-Gillis is het Webatelier in de Fortstraat. Deze dataset bevat het adres en de contactgegevens van de contactpersoon. Je vindt er ook...
 • Organisaties actief op het terrein van gendergelijkheid in het Brussels Gewest

  Deze dataset bevat: (1) de lijst van de openbare diensten voor gelijke kansen (incl. gendergelijkheid) in het Brussels Gewest (op regionaal niveau en lokaal niveau) ; (2) de...
 • Gendergelijkheid op lokaal niveau in het Brussels Gewest

  Deze dataset bevat: de lijst van lokale mandatarissen bevoegd voor Gelijke Kansen in de 19 gemeenten van het Brussels Gewest (legislatuur 2012-2018); de lijst van de...
 • Vrouwen en symbolische stedelijke ruimte (Brussels Gewest)

  Deze dataset betreft de vertegenwoordiging van vrouwen in de symbolische openbare ruimte van het Brussels Gewest
 • Gemeenteraad

  Deze dataset geeft de lijst van de 35 leden van de gemeenteraad, waaronder de burgemeester en 9 schepenen. Deze lijst omvat ook het jaar van de eerste installatie en de partij...
 • Sportinfrastructuur

  Het in 1905 geopende zwembad Victor Boin heeft een 33m/13m-bad met rondom individuele kleedhokjes, faciliteiten voor hydrotherapie die uniek zijn in België en een cafetaria....
 • Kinderdagverblijven

  Sint-Gillis telt 12 opvangstructuren voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Van die 9 gemeentelijke infrastructuren zijn er 9 door de ONE erkend en gesubsidieerd. Het gaat om...
 • Bibliotheken

  De gemeente Sint-Gillis telt 2 bibliotheken op haar grondgebied; een Franstalige en een Nederlandstalige, die elk verschillende diensten en activiteiten aan de burgers...
 • Scholen

  De gemeente Sint-Gillis organiseert gewoon basisonderwijs, gespecialiseerd basisonderwijs type 8, secundair onderwijs en onderwijs voor sociale promotie. Wat al deze...
 • Markten

  De gemeente Sint-Gillis leeft op het ritme van haar verschillende wekelijkse markten die over het grondgebied van de gemeente zijn verspreid. De Zuidmarkt, de markt op het...
 • Gemeentelijke infrastructuren

  Deze dataset bundelt alle datasets van de gemeentelijke infrastructuren van Sint-Gillis. Deze omvatten hun contacten en geografische coördinaten. Het gemeentebestuur en de...
 • Oorlogsgraven

  25 november 1915, te midden van de Eerste Wereldoorlog, besloot de gemeenteraad van Sint-Gillis een ruimte op de gemeentelijke begraafplaats aan te leggen, die uitsluitend was...
 • Begraafplaatsen

  De begraafplaats van Sint-Gillis werd eind van de 18de eeuw buiten gebruik gesteld en overgebracht van het Voorplein naar de huidige Gisbert Combazstraat. Door de toename van de...
 • Uitgekeerde subsidies

  Hier vindt u de gegevens met betrekking tot de subsidies die door het Gemeentebestuur Sint-Gillis uitgekeerd zijn. De objecten en de bedragen zijn met de begin- en eindjaren...
 • Subsidies - Stad Brussel 2019

  Toegekende subsidies door de Stad Brussel in 2019
 • subsidies 2017-2019 perspective.brussels

  subsidies uitgereikt door perspective.brussels voor de periode 2017 tot en met 2019
 • Subsidies Kadaster / Inventaire des subsides

  Deze dataset heeft geen beschrijving

U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).