56 datasets gevonden

Formats: GeoJSON

Filter Resultaten
 • Zone voor Stedelijke Herwaardering 2020

  De Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) verenigt wijken die het moeilijk hebben. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhoogt zijn investeringen in deze zone om er de...
 • Zone voor Stedelijke Herwaardering 2016

  De Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) verenigt wijken die het moeilijk hebben. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhoogt zijn investeringen in deze zone om er de...
 • Dossiers Nova en geopackage

  le fichier contient sous format geopackage, les données identiques au WFS sprbview. Ca permet en cas de volonté de traitement du jeu de données d’avoir les données en local et...
 • Nova : Zicht op UTG (technische en geografische eenheid)

  Zicht op UTG (technische en geografische eenheid) voor MV
 • Nova : Bouwvergunningen View

  Ruimtelijke weergave van bouwvergunningen in het Brussels Gewest
 • Parcours Tour de France Brussel 2019

  Parcours van de Tour de France 2019 team presentatie en eerste twee ritten in Brussel.
 • Telpaal fietsen

  Het aantal fietsers wordt geteld op verschillende plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De komende jaren zullen er nog verschillende extra tellers geplaatst worden. Om...
 • Adrespunt

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : een adrespunt is de grafische weergave van één of meer huisnummers die binnen gebouwen of percelen geplaatst zijn.
 • Huizenblok

  Brussels Hoofstedelijk Gewest: Een huizenblok staat voor een deel van het gemeentelijk grondgebied waarvan de zijden begrensd worden door straatzijden en/of gemeentegrenzen. De...
 • Gebouw

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : een gebouw staat voor elke fysieke constructie bestaande uit vaste buitenmuren, bedekt met een dak, voor altijd bevestigd op een terrein, en...
 • Kadastrale percelen

  Brussel-Hoofdstad Gewest : kadastrale percelen van het Brussels Gewest
 • Monitoringwijk

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de statistische sectoren worden gegroepeerd om de monitoringwijken te vormen. De wijkmonitoring is een observatiemiddel dat het mogelijk maakt...
 • Straatknooppunt

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de entiteit « Rail Type » stelt het tracé voor van de spoor- of tramlijnen. Het onderscheid tussen spoor- en tramlijn wordt weergegeven in de...
 • Groenzone

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de entiteit « Green Block » (of groenzone) identificeert de delen van het grondgebied ingenomen door groenstroken die dienen tot ontspanning...
 • Hotspots wifi.brussels

  wifi.brussels is een gratis wifinetwerk dat in bepaalde zones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikbaar is. Info : www.wifi.brussels
 • RVOHR

  Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie
 • Vrijwaringszone

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: "de zone rondom een monument, een geheel, een landschap of en archeologische vindplaats, waarvan de omtrek wordt vastgesteld volgens de vereisten...
 • Vrijwaringszones UNESCO

  Deze dataset heeft geen beschrijving

 • Lotissements

  Deze dataset heeft geen beschrijving

 • Gezoneerde verordeningen

  De stedenbouwkundige zoneverordeningen hebben betrekking op specifieke aspecten van bepaalde gebieden van het grondgebied. Zij dragen bijvoorbeeld bij tot het behoud en de...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).