21 datasets gevonden

Organisaties: CIBG Formats: HTML

Filter Resultaten
 • Hotspots wifi.brussels

  wifi.brussels is een gratis wifinetwerk dat in bepaalde zones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikbaar is. Info : www.wifi.brussels
 • Happy Ears

  Data verzameld aan de hand van geluidsmeters die werden geïnstalleerd in het kader van de Brusselse ordonnantie HappyEars....
 • Adrespunt

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : een adrespunt is de grafische weergave van één of meer huisnummers die binnen gebouwen of percelen geplaatst zijn.
 • Gebouw

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : een gebouw staat voor elke fysieke constructie bestaande uit vaste buitenmuren, bedekt met een dak, voor altijd bevestigd op een terrein, en...
 • Kadastrale percelen

  Brussel-Hoofdstad Gewest : kadastrale percelen van het Brussels Gewest
 • Monitoringwijk

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de statistische sectoren worden gegroepeerd om de monitoringwijken te vormen. De wijkmonitoring is een observatiemiddel dat het mogelijk maakt...
 • Straatknooppunt

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de entiteit « Rail Type » stelt het tracé voor van de spoor- of tramlijnen. Het onderscheid tussen spoor- en tramlijn wordt weergegeven in de...
 • Groenzone

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de entiteit « Green Block » (of groenzone) identificeert de delen van het grondgebied ingenomen door groenstroken die dienen tot ontspanning...
 • Brussels Gebouwen - 3DTiles

  3D Tiles are an open specification for streaming massive heterogeneous 3D geospatial datasets.
 • Brussels Gewest

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : België is een Federale Staat die uit drie gewesten bestaat: Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Gewest.
 • Statistische sector

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: De statistische sector staat voor een groep adressen, die op gemeentelijk vlak door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) vastgelegd...
 • Straatoppervlak

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het straatoppervlak komt overeen met een opdeling van de openbare weg in elementaire oppervlakken, die stukken straat vormen.
 • Politiezone

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grondgebied van het Brussels Gewest is opgedeeld in zes politiezones, waarin telkens verschillende gemeenten samengebracht zijn.
 • Gemeente

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de gemeente is de kleinste administratieve indeling van het grondgebied van het federale België. Het Brussels Gewest bestaat uit negentien...
 • Hoofdlijn van de stukken van straat

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : dit entiteit stemt met de hoofdlijnen van de stukken van straat overeen
 • Straatzijden

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De straatzijden bevinden zich langs de openbare wegen. De entiteit « Street Side » (of straatzijde) wordt weergegeven met een lijn en een...
 • Gemeentelijke postzone

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de gemeentepostzone stemt met het snijden van de postzones in functie van de gemeentegrenzen overeen. Dit snijden wordt door CIRB op basis van...
 • Spoorweg Zone

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de entiteit « Rail Block » (spoorwegzone) is dat deel van het grondgebied dat ingenomen wordt door de spoorweg. Het betreft oppervlakken en geen...
 • Stoep

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: De entiteit « Side Walk » (of stoep) stelt de afbakening voor van de wegranden. Deze zones(veelhoeken) bestrijken de verhoogde gedeelten van het...
 • Toponiemen van de openbare ruimtes

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de toponiemen komen overeen : - Openbare wegen ; - Waterzones ; - Groenzones ; - Kerkhoven en begraafplaatsen.
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).