Naam:
brugel
Titel:
De Brusselse regulator voor energie
Omschrijving:
BRUGEL werd opgericht op 1 januari 2007 met het oog op de regulering en monitoring van de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. BRUGEL zorgt ervoor dat het distributienet efficiënt, toegankelijk en betrouwbaar is voor de verbruikers en de producenten. BRUGEL engageert zich voor een veilige werking van de markt, een intelligent net en een waakzame bescherming van de verbruiker. Als regulator verlenen we advies aan de regering en het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en werken we nauw samen met alle betrokken partijen in de energiemarkt.
Publieke sector:
true
Image URL:
2017-06-20-120651.803607BrugelBILlogo.png